Tuyển dụng và bổ nhiệm khẩn cấp Đại sứ thiện nguyện cộng đồng, tương ứng ví trị: Thành viên HĐQT độc lập

Kính gửi: Quý quý nhà tài trợ, tình nguyện viên và mạnh thường quân

Trong thời gian gần đây, vì một số lý do chủ quan và khách quan khiến cho tình hình thực tế tại DNXH Trăng Khuyết (Doanh nghiệp xã hội: Công ty TNHH MTV Quỹ Từ Thiện & Bảo Trợ Xã Hội Trăng Khuyết) đang dần trở nên khá xấu hơn, có khả năng ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến các quyền lợi của khối thiện nguyện cộng đồng đã từng và đang còn đóng góp vào tổ chức này trong suốt 4 năm vừa qua. Chính vì vậy, nhà sáng lập đang rất mong sớm có thể tuyển dụng và bổ nhiệm được ít nhất 3 Đại sứ Thiện nguyện Cộng đồng (tương ứng với ví trị: Thành viên HĐQT độc lập) để cùng tham vấn, chất vấn, biểu quyết và cùng ra các quyết định về việc xử lý sự cố và định hướng tương lai cho DNXH Trăng Khuyết. Với các mô tả cụ thể về chức danh này như sau:

 1. Chức danh, số lượng, nhiệm kỳ:

+ Chức danh: Đại sứ Thiện nguyện Cộng đồng (tương ứng: Thành viên HĐQT độc lập)

+ Số lượng tuyển dụng và bổ nhiệm: 3 đại sứ

+ Nhiệm kỳ dự kiến là 3 năm hoặcđại sứ cũng có thể chỉ tham gia cố vấn cùng DNXH Trăng Khuyết trong giai đoạn khủng hoảng truyền thông hiện tại; 

 1. Mục tiêu công việc:
 2. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và các giá trị cộng đồng tại DNXH Trăng Khuyết. (Bao gồm: theo dõi các công việc quản lý tài sản, hàng hoá, thu hồi công nợ/theo dọi dòng tiền, chăm sóc tinh thần cho các mảnh đời, tình nguyện viên và mạnh thường quân,… )
 3. Tư vấn và cố vấn cho các nhà sáng lập, nhà lãnh đạo DNXH Trăng Khuyết trong định hướng khắc phục và vượt qua khó khăn về các thử thác trong sự cố lần này;
 4. Chất vấn, làm rõ các vấn đề đang quan tâm nhất của cộng đồng với các nhà sáng lập, nhà lãnh đạo tại DNXH Trăng Khuyết một cách trung lập, khách quan;
 5. Thay mặt và đại diện cho Đại sứ cộng đồng soạn thảo, kiểm tra và phê duyệt các phát ngôn chính thức của DNXH Trăng Khuyết tới cộng đồng TNV và MTQ trong giai đoạn khủng hoảng truyền thông; (có quyền phát ngôn thông qua cổng truyền thông chính thức của DNXH Trăng Khuyết);
 6. Tổng hợp ý kiến và ra quyết định về các vấn đề liên quan đến cộng đồng TNV và MTQ tại DNXH Trăng Khuyết;Các công việc khác do cộng đồng TNV và MTQ đề xuất (nếu có) 
 1. Kỳ vọng về đại sứ được tuyển dụng và bổ nhiệm:
  1. Là công dân Việt Nam, trên 25 tuổi và đã tốt nghiệp Đại học;
  2. Thoả 1 trong 2 điều kiện về quyền biểu quyết cộng đồng đã được công bố (Điều kiện về số tiền đã đóng hoặc số giờ lao động cộng đồng đã được tích lũy tại DNXH Trăng Khuyết trong QUÁ KHỨ suốt 4 năm vừa qua (từ 10/11/2020 – 31/05/2023) là (1) số tiền đóng góp lớn hơn 230.000 VNĐ hoặc (2) số giờ lao động cộng đồng lớn hơn 9 giờ)
  3. Không thuộc nhóm người lao động có hưởng lương và không thuộc “những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan” trước ngày được tuyển dụng và bổ nhiệm vào vị trí đại sứ này;
 1. Quyền lợi và nghĩa vụ khác: Sẽ được làm rõ trong buổi trao đổi hoặc văn bản đính kèm

  Nhà sáng lập

  Quyền giám đốc điều hành

   ĐỖ LƯƠNG ĐẠI NAM

Chia sẻ bài viết :

Bài viết liên quan:

Tin tức Trăng Khuyết

Tin tức mái ấm

Hoạt động

Tin tức tình nguyện viên

0976 254 720