Cần tuyển: Chuyên viên quản trị và giám sát hệ thống dữ liệu (Part time)

Qũy bảo trợ xã hội Trăng Khuyết đang cần tuyển gấp (Part time)

 1. Số lượng: 1
 2. Chức danh: Trưởng nhóm hành chính và điều phối vận hành
 3. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm về quản lý hệ thống dữ liệu, lưu trữ, máy chủ…
 4. Mô tả công việc:
 • Quản trị, cấu hình, triển khai, giám sát theo dõi các hệ thống lưu trữ cung cấp dịch vụ
 • Quản trị, cấu hình, giám sát, vận hành đảm bảo an toàn, tối ưu, bảo mật cho các hệ thống lưu trữ của đơn vị
 • Chủ trì duy trì và đề xuất cải tiến, phát triển, mở rộng hệ thống đáp ứng nhu cầu sử dụng, sản xuất kinh doanh
 • Bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng hệ thống CNTT khách hàng, hệ thống thông tin nội bộ
 •  Ứng cứu xử lý sự cố hệ thống CNTT
 • Thực hiện nghiệp vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
 • Chủ động  đưa ra đề xuất nhằm đảm bảo mức độ cao nhất của hệ thống và hạ tầng sẵn có
 • Theo dõi và kiểm tra hiệu năng hệ thống lưu trữ nhằm hạn chế các rủi ro tắc nghẽn hệ thống (bottlenecks), xác định các giải pháp có thể và làm việc với đối tác để giải quyết các lỗi phát sinh
 • Duy trì và tuân thủ  theo các chiến lược bảo mật, sao lưu và dự phòng cho hệ thống theo tiêu chí hạn chế rủi ro thất thoát dữ liệu và giảm thời gian downtime ít nhất
 • Liên lạc và làm việc với các nhà cung cấp và nhân viên bộ phận khác để giải quyết vấn đề phát sinh về hệ thống lưu trữ
 • Quản trị, cấu hình, triển khai, giám sát theo dõi các hệ thống sao lưu dự phòng (backup) bao gồm các phần mềm backup, đồng bộ dữ liệu giữa DC và DR
 • Giám sát về dung lượng lưu trữ/dữ liệu sao lưu dự phòng và dự báo dựa trên việc sử dụng và báo cáo Quản lý trực tiếp nên đầu tư thêm dung lượng lưu trữ
 • Tham gia vào các dự án và cung cấp các dịch vụ: dung lượng dữ liệu, sao lưu dự phòng
 • Luôn cập nhật các dịch vụ cung cấp sản phẩm của các đối tác cung cấp giải pháp lưu trữ và sao lưu dự phòng
 • Cung cấp hỗ trợ cấp lever 2 và level 3 (lever 1: support helpdesk)
 • Báo cáo Tài Nguyên Hằng Tháng với Quản lý trực tiếp về tài nguyên lưu trữ và sao lưu dự phòng
 • Đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7, khắc phục các sự cố phát sinh tuân thủ quy trình, quy định
 • Đào tạo các bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm (Fresher)

Chia sẻ bài viết :

Bài viết liên quan:

Tin tức Trăng Khuyết

Tin tức mái ấm

Hoạt động

Tin tức tình nguyện viên

0976 254 720