Cần tuyển: Kế toán viên

Số lượng: 1

Yêu cầu:

Phẩm chất, thái độ:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Yêu thích nhiệt tình và muốn gắn bó với công việc lâu dài
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội,
 • Có sức khỏe, chịu khó ham học hỏi

Kỹ năng :

 • Có kiến thức cơ bản về kế toán.
 • Có khả năng tổ chức sắp xếp và phân công công việc hợp lý.
 • Sử dụng thành thạo máy tính
 • Chịu được áp lực công việc

Quyền hạn:

 • Được yêu cầu thanh toán lương đầy đủ
 • Yêu cầu hỗ trợ từ các phòng ban khác để hoàn thành nhiệm vụ
 • Được quyền từ chối chi tiền nếu chưa có sự đồng ý của cấp trên

Mô tả chi tiết công việc:

Mục tiêu và nhiệm vụ:

 • Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của hồ sơ thanh toán
 • Thực hiện thanh toán chi phí cho nhà cung cấp, nhân viên và các hạch toán, nghiệp vụ khác.
 • Thực hiện công việc thực tế của kế toán dựa trên các chứng từ thực tế phát sinh.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận
 • Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn
 • Tham gia hoàn thiện, xây dựng các quy trình kế toán, hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác kiểm toán.
 • Theo dõi và quản lý công nợ
 • Hoàn thành các công việc chuyên môn khác do trưởng nhóm giao
 • Tuân thủ sự điều động của cấp trên.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán.

Quan hệ và tương tác:

 • Lãnh đạo: Chứng minh tính hợp pháp của các nghiệp vụ phát sinh
 • Đồng nghiệp: Kết hợp làm việc nhóm hiệu quả
 • Phòng ban khác: Hỗ trợ kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của các phòng ban cho ban lãnh đạo
 • Nhà cung cấp: Thanh toán kịp thời và đảm bảo nguồn hàng cung cấp
 • Mái ấm: Hỗ trợ kịp thời và đảm bảo đối chiếu chứng từ chi

Điều kiện làm việc & thù lao:

 • Công cụ, dụng cụ: Máy tính, văn phòng phẩm
 • Địa điểm làm việc: Văn phòng Quỹ Từ Thiện & Bảo trợ Xã Hội Trăng Khuyết hoặc địa điểm khác
 • Thời gian làm việc: Fulltime
 • Điều kiện khác: Không vướng bận việc gia đình, đáp ứng những công tác đột xuất
 • Thù lao: Thỏa thuận

Chia sẻ bài viết :

Bài viết liên quan:

Tin tức Trăng Khuyết

Tin tức mái ấm

Hoạt động

Tin tức tình nguyện viên

0976 254 720