Tờ khai xin trợ giúp

Trăng Khuyết luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ các mảnh đời khó khăn theo đúng mục tiêu và sứ mệnh cam kết ban đầu của Trăng Khuyết. Để thuận lợi cho việc xác nhận và nhanh chóng hỗ trợ cũng như việc lưu trữ thông tin, Trăng Khuyết luôn có tờ khai xin trợ giúp để các hoàn cảnh nêu rõ về bản thân. Thông qua tờ khai này, Trăng Khuyết sẽ nắm bắt được những khó khăn, nhu cầu của các hoàn cảnh và theo đó để hỗ trợ sát sao và đúng mục đích.

 

Xác nhận và cam đoan của người xin trợ giúp:

  • Tôi xác nhận rằng nội dung trong tờ khai này là do tôi tự nguyện chia sẻ;
  • Tôi đồng ý cho Quỹ Từ Thiện & BTXH Trăng Khuyết được phép liên hệ với chính quyền địa phương và những người thân quen của tôi để xác minh thông tin tờ khai này;
  • Tôi đồng ý cho Quỹ Từ Thiện & BTXH Trăng Khuyết đăng tải tờ khai này trên các cổng thông tin từ thiện xã hội nhằm mục đích xin cứu trợ từ cộng đồng cho bản thân tôi;
  • Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì không đúng tôi xin tự chịu trách nhiệm trước lương tâm và trước pháp luật Việt Nam

Và cần lưu ý thêm thông tin sau:

Chỉ điền tờ khai này cho người già neo đơn trên 65 tuổi và không còn khả năng tự nuôi sống bản thân;

+ Quan điểm của sự trợ giúp là BUÔNG BỎ VÀ THA THỨ TẤT CẢ CHO NGƯỜI GIÀ, không nhắc lại, không làm khó, không phán xét,… nhưng chúng tôi luôn yêu cầu sự trung thực trong tờ khai này;

+ Nếu có nhiều hơn 03 lỗi bị bỏ trống hoặc thiếu trung thực, chúng tôi xin phép từ chối, không xem xét và không phản hồi tờ khai này.

Chia sẻ bài viết :

Bài viết liên quan:

Tin tức Trăng Khuyết

Tin tức mái ấm

Hoạt động

Tin tức tình nguyện viên

0976 254 720