Cần tuyển: Kế toán trưởng

Số lượng: 1

Yêu cầu:

Phẩm chất, thái độ:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội,
 • Chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

Kỹ năng :

 • Vững chuyên môn về kế toán, đặc biệt mạnh về Thuế
 • Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Có chứng chỉ Kế toán trưởng

Yêu cầu khác:

 • Chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

Mô tả chi tiết công việc:

Mục tiêu và nhiệm vụ:

 • Quản lý, kiểm soát và tổ chức việc lập, luân chuyển, kiểm tra các chứng từ gốc của các nghiệp vụ tài chính phù hợp với điều kiện của tổ chức và quản lý của doanh nghiệp để đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ, kịp thời, chính xác và trung thực;
 • Thiết lập hệ thống Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị. Xây dựng quy chế, quy trình về tài chính kế toán phù hợp với Luật pháp và thực tiễn của doanh nghiệp;
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo phân tích, triển khai đánh giá hoạt động và tư vấn cho Ban Lãnh đạo
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của nhà nước.
 • Tính toán, kê khai và trích nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế và các khoản phải nộp khác theo chế độ hiện hành của Nhà nước;
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành.
 • Định kỳ báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
 • Giữ bí mật đối với các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền về số liệu kế toán – tài chính của doanh nghiệp.
 • Lập các báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đột xuất theo yêu cầu/định kỳ.
 • Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban Lãnh đạo về tình hình thực hiện công tác kỳ trước và lập kế hoạch cho kỳ sau.
 • Trực tiếp làm việc với Kiểm toán độc lập, cung cấp và giải trình số liệu theo yêu cầu;
 • Tham gia quyết toán Thuế, giải trình số liệu, đại diện làm việc với Cơ quan Thuế;

Điều kiện làm việc & thù lao:

 • Công cụ, dụng cụ: Máy tính, văn phòng phẩm
 • Địa điểm làm việc: Văn phòng Quỹ Từ Thiện & Bảo trợ Xã Hội Trăng Khuyết hoặc địa điểm khác
 • Thời gian làm việc: Fulltime
 • Điều kiện khác: Không vướng bận việc gia đình, đáp ứng những công tác đột xuất
 • Thù lao: Thỏa thuận

Chia sẻ bài viết :

Bài viết liên quan:

Tin tức Trăng Khuyết

Tin tức mái ấm

Hoạt động

Tin tức tình nguyện viên

0976 254 720