Cần tuyển: Trợ lý phụ trách Mức độ hài lòng về Quỹ Trăng Khuyết

Số lượng: 1

Phẩm chất, thái độ:

 • Yêu thích và muốn gắn bó với công tác thiện nguyện
 • Chịu được áp lực công việc
 • Sáng tạo, nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc
 • Trung thực, kỷ luật, đoàn kết

Kỹ năng :

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng làm việc nhóm

 Quyền hạn:

 • Góp ý các kế hoạch sự kiện phù hợp với mục tiêu phát triển
 • Yêu cầu hỗ trợ từ các phòng ban khác để hoàn thành nhiệm vụ
 • Sử dụng ngân sách đã phê duyệt trong các chương trình sự kiện

Mô tả chi tiết công việc:

Mục tiêu và nhiệm vụ:

NHÓM VIỆC 1: Dự kiến 60% quỹ thời gian

 1. Thiết lập các bảng khảo sát và thực hiện khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của:
 • Nhân viên, cộng tác viên
 • Tình nguyện viên
 • Mạnh thường quân
 • Đối tác mái ấm và các bếp từ thiện
 • Đối tác cung cấp hàng hóa, dịch vụ,
 • Các mảnh đời (cụ già, trẻ nhỏ, mẹ bầu)
 1. Lập báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá và lưu trữ báo cáo đã đánh giá;
 2. Lập kế hoạch cải thiện mức độ hài lòng của mọi người về Quỹ Trăng Khuyết

NHÓM VIỆC 2: Dự kiến 40% quỹ thời gian

 • Xây dựng các chiến dịch chăm sóc thường xuyên cho cộng đồng thiện nguyện (bao gồm: các tình nguyện viên và các mạnh thường quân)
 • Đại diện cho Quỹ Trăng Khuyết trong việc tiếp nhận, chăm sóc và bảo vệ quyền lợi cộng đồng thiện nguyện (bao gồm: các tình nguyện viên và các mạnh thường quân) khi họ gặp khó khăn và cần hỗ trợ;

QUAN HỆ VÀ TƯƠNG TÁC:

 • Các mảnh đời: Tổ chức các sự kiện để các mảnh đời hiểu hơn về sự quan tâm của QTK. Đảm bảo được quyền lợi của mảnh đời
 • Nội bộ: Kết hợp làm việc nhóm hiệu quả, kết nối công việc trong tổ chức và phát huy được hết năng lực nhằm đạt được mục tiêu công việc
 • Mạnh thường quân: Hài lòng về các sự kiện mà MTQ có quyên góp vào
 • Tình nguyện viên: Chăm sóc, tương tác, tạo sự hài lòng của TNV
 • Mái ấm: Duy trì mối quan hệ, đẩy mạnh giá trị truyền thông qua các chương trình hỗ trợ mái ấm
 • Tổ chức thiện nguyện đối tác: Duy trì mối quan hệ, đẩy mạnh giá trị các chiến dịch hợp tác cùng phát triển

Điều kiện làm việc & thù lao:

 • Công cụ, dụng cụ: Văn phòng QTK tài trợ
 • Địa điểm làm việc: Văn phòng QTK và các mái ấm
 • Thời gian làm việc: Fulltime
 • Điều kiện khác:
 • Thù lao:
  1. Tổng thu nhập từ lương: 5 – 7tr/ tháng
  2. Phụ cấp thiết bị làm việc: 1 – 2tr/ tháng
  3. Ngân sách đào tạo: 1 – 2tr/ tháng
  • Cam kết tổng thu nhập năm hàng năm: 90tr – 100tr/ năm

Chia sẻ bài viết :

Bài viết liên quan:

Tin tức Trăng Khuyết

Tin tức mái ấm

Hoạt động

Tin tức tình nguyện viên

0976 254 720