Bạn có biết những đóng góp của bạn, đã tạo nên được những điều kỳ diệu nào trong năm 2022 không ?

5 tỷ đồng

Quyên góp

200.000

Bữa ăn

100

Sinh mạng

2

Mái ấm xây dựng

Dự án cần quyên góp

Dự án đang thực hiện

Dự án đã thực hiện

0976 254 720