Tuyển dụng

Cần tuyển: Kế toán viên

Số lượng: 1 Yêu cầu: Phẩm chất, thái độ: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ Yêu thích nhiệt tình và muốn gắn

Cần tuyển: Kế toán trưởng

Số lượng: 1 Yêu cầu: Phẩm chất, thái độ: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ Có phẩm chất đạo đức tốt, không

Cần tuyển: Chuyên viên sự kiện

Số lượng: 1 Yêu cầu: Phẩm chất, thái độ: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ Yêu thích và muốn gắn bó với

0976 254 720